14 stycznia br. mieszkańcy Zimnic mieli okazję po raz kolejny gościć dzieci z domu dziecka w Kłodzku.

 

Po mszy św. o godz. 11:30 zostały przedstawione jasełka w sali wiejskiej.  Mali artyści bez tremy przedstawili historię narodzenia Jezusa w Betlejem.

 

Na zakończenie śpiewano kolędy. Po przedstawieniu najmłodsi razem z opiekunami powędrowali na przygotowany poczęstunek.