BOŻEGŁÓWKA

Na drodze do pobliskiego lasu znajduje się dębowy krzyż, który miał upamiętniać bijące tam lecznicze źródło. Było ono znane z cudownej mocy leczenia oczu. Do tego miejsca przybywało wówczas wiele osób z okolic.

Woda straciła jednak swoje cudowne właściwości, gdy niejaki Bolek wykąpał w niej swojego chorego konia. Źródło to istnieje po dziś dzień.

 

KRZYŻ NA ROZSTAJACH

Krzyż znajduje się na rozstaju dróg prowadzących do Zimnic Wielkich i Zimnic Małych. Miejsce to zostało podobno upamiętnione przez mieszkańca wioski, który był wdzięczny za ustrzeżenie przed goniącą go kulą gorejącą.
 

KRZYŻ PRZY ULICY SZKOLNEJ

Krzyż ten został umieszczony na ulicy szkolnej w 1869 roku. Jego fundatorem jest rodzina Glensk.

 

KRZYŻ W ŁANGU

Rodzina Glensk ufundowała również krzyż w Łangu (droga nad Odrę). Nikt nie wie, dlaczego owa rodzina sponsorowała budowę krzyży. Podobno Glenskowie nie mieli żadnych dzieci i cały swój majątek przeznaczali na szczytne cele.

 

KRZYŻ PRZY ULICY OPOLSKIEJ

Krzyż stojący w środku wsi ma około pięćdziesiąt lat. Poprzednio stał przy  budynku straży, gdzie wcześniej znajdował się inny murowany budynek. Był to Kazamat - dzisiaj powiedzielibyśmy - schronisko dla bezdomnych.

 

 

Opracował: Tomasz Skrzypczyk
Opieka merytoryczna: Jolanta Drwięga
ZS im.ks.K. Brommera w Zimnicach Wielkich 2009/2010


 

123456