Wodzenie niedźwiedzia zwane też wodzeniem bera to tradycja karnawałowa kultywowana i nadal kontynuowana w wielu wsiach.

 

Zwyczaj ten również odbył się w Zimnicach Małych. Barwny korowód złożony z przebierańców wyruszył wcześnie rano, by odwiedzić wszystkie domy i porwać gospodynie do tańca.

 

Jak tradycja nakazuje każda gospodyni powinna zatańczyć z niedźwiedziem, gdyż wróży to szczęście na cały rok. Głowa rodziny natomiast powinna poczęstować wodzących bera i samego niedźwiedzia wódką.

 

Berowi towarzyszyli m.in. myśliwy, rzeźnik, policjant, ksiądz z ministrantem, młode państwo, cyganki i inni przebierańcy.