Wodzenie niedźwiedzia:

Zimnice Wielkie 18.01.2020r. start godz 8:00 z pod Sali Wiejskiej.

Zimnice Małe 1.02.2020r. Start 8:30 z Wolskiego.