Zajęcia świetlicowe w Zimnicach Wielkich

 

poniedziałek 15:00 - 18:00

piątek 15:30 - 18:30

zajęcia są nieodpłatne

 

prowadząca: Joanna Olender

 

 

 

Plan ramowy:

- organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

- tworzenie kółek zainteresowań jako zajęć pozalekcyjnych

- pomic w odrabianiu lekcji

- zajęcia plastyczne powiązane z tematyką codziennej pracy i z treściami środowiska społeczno-przyrodniczego