Z.SZ. im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich

 

     Szkoła w Zimnicach Wielkich powstała w czasach przedwojennych. Nową część szkoły zaczęto budować w 1972 roku dzięki wsparciu finansowemu mieszkańców Zimnic Wielkich i Małych oraz Urzędu Powiatowego w Opolu. Mieszkańcy oprócz pomocy pieniężnej pracowali przy budowie w czynie społeczny. Pan Ledwig ofiarował działkę, która została przekształcona na boisko. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców oraz samych uczniów szkoły bardzo szybko udało się zakończyć budowę (w 1974 rok).Do dnia dzisiejszego wszyscy o szkołę dbamy, pielęgnujemy oraz modernizujemy. Dowodem tego jest fakt, że w szkole utworzono Publiczne Gimnazjum do którego uczęszczają uczniowie z Folwarku, Chrzowic, Boguszyc, Źlinic, Dąbrówki Górnej oraz Zimnic Wielkich i Małych.

 

Rok 1972

 

12

Rok 2000

 

1234

Rok 2011

 

1234