Salę wiejską zbudowano około 1956 roku. Przed wojną w tym miejscu stała karczma, która została zniszczona podczas działań wojennych. Mieszkańcy Zimnic Wielkich w czynie społecznym stworzyli na tych ruinach już nie karczmę, ale świetlicę wiejską, która służy nam po dzień dzisiejszy.

Na przestrzeni lat sala była kilkukrotnie rozbudowywana by dostosować ją do bieżących potrzeb mieszkańców. Obecnie w sali odbywają się wesela, dyskoteki i zabawy, zebrania wiejskie. W budynku znajduje się także biblioteka i salka, w której młodzież z Zimnic może spędzać wolny czas. Wyposażona jest w TV i stół do ping-ponga.

 

Budowa sali wiejskiej:

 

123456