Zamek w Zimnicach Małych wzniesiony został na wysokiej skarpie nad dawnym korytem Odry prawdopodobnie w XV lub XVI wieku przez ród Prószkowskich.

W XIX wieku założono tu folwark, a zamek został przebudowany na spichlerz. Zamek był zbudowany z cegły i kamienia na planie nieregularnym, obecnie istniejący tu główny budynek ma kształt litery L, przykryty jest dwuspadowym dachem. Zamek tiguruje w rejestrze zabytków jako spichlerz. Wnętrze zamku, a szczególnie kolejne jego kondygnacje, potężne puste pomieszczenia, mnóstwo zakamarków robią  duże wrażenie. Zamek został sprzedany. Oficjalnie znajduje się na terenie prywatnym, więc “zwiedzenie” go może być nieco utrudnione. Teren przyzamkowy jest zastawiony narzędziami i maszynami rolniczymi.

 

 

123

Opracowali: Nikola Gajda, Magda Wocka, Krzysztof Jackowski
Opieka merytoryczna: Jolanta Drwięga
ZS im.ks.K. Brommera w Zimnicach Wielkich 2009/2010