Kościół pod wezwaniem św. Franciszka

 

Najmłodszym obiektem w Zimnicach Małych jest kościół pod wezwaniem św. Franciszka. Znajduje się on w samym centrum wsi, wybudowany w latach 80-tych. Konsekrowany przez bpa A. Adamiuka 8 VII 1990 r. Ciekawostką jest to, że w miejscu, gdzie wybudowano kościół, była kiedyś gospoda.

 

 

 

Poświęcenie krzyża i placu kościoła. Dnia 30.10.1983r.

 

 

 

Poświęcenie Kamienia Węgielnego z Ziemi Świętej.

 

 

Budowa kościoła - stan surowy.

 

 

1997 rok

W nocy  10 lipca (z wtorku na środę) powódź opanowała większą część Zimnic Małych, obejmując swoją potęgą również kościół św. Franciszka. Solidarność i pomoc ludzi była ogromna. Nikt nie ucierpiał na zdrowiu oraz udało sie na czas zabezpieczyć inwentarz żywy. Z ofiarną pomocą dla powodzian przyszli: parafia Opole - Szczepanowice, Caritas Opole oraz miejscowy Caritas. Parafie z różnych terenów Polski wysyłały paszę dla zwierząt. Otrzymywaliśmy liczne dary dla powodzian, które zostały rozdzielane w Zimnicach Małych.

 

 

Zdjęcia z 2009r.

 

 

W listopadzie 2010r. przeprowadzono kapitalny remont wieży kościoła. Został ocieplony, otykowany i pomalowany. Wysiłek i efekt pracy można podziwiać na poniższych fotografiach.

 

 

 

Zdjęcia wewnątrz kościoła. Rok 2011