Stan alarmowy poziomu wód Odry w maju 2010.

 

Galeria z dnia 18.05.2010

 

 

Galeria z dnia 19.05.2010

 

 

Galeria z dnia 20.05.2010

 

 

Galeria z dnia 21.05.2010

 

 

Galeria z dnia 23.05.2010