Stary przedwojenny młyn

Młyn znajduje się na końcu Zimnic Wielkich od strony Czech na Ulicy Młyńskiej. Ulica ta to polna droga otoczona polami i drzewami. Na jej końcu znajduje się młyn wodny, który służył w przeszłości do mielenia zboża na mąkę dla mieszkańców Zimnic i okolic.

Z tej mąki mieszkańcy piekli chleb. Młyn wykorzystywany był także do wytwarzania prądu elektrycznego dla mieszkańców (mała elektrownia). Podczas drugiej wojny światowej wojska rosyjskie zamordowały młynarza, a jego żona schowała się pod młyńskim kołem, dzięki czemu uszła z życiem. Po wojnie młyn odziedziczył Pan Lempka po ojcu.

 

 

123456