RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

7.00 – 8.20

Schodzenie się dzieci. Praca wyrównawcza, zabawy w kącikach zainteresowań. Przygotowanie pomocy do zajęć. Ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

Śniadanie - wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłku, używania zwrotów grzecznościowych.

9.00 – 9.15

Mycie zębów.

9.15 – 10.15

Zajęcia programowe organizowane z całą grupą lub w zespołach.

10.15 – 11.45

Pobyt na powietrzu. Zabawy terenowe, ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11.45 – 12.00

Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30

Obiad - przestrzeganie kultury spożywania posiłku, posługiwania się sztućcami.

12.30 – 13.30

Odpoczynek. Słuchanie bajek. Ciche zajęcia przy stolikach (gry i zabawy, układanie puzzli, rysowanie), zabawy konstrukcyjne.

13.30 – 14.00

Praca dydaktyczno-wychowawcza z całą grupą. Zabawa ruchowa. Utrwalanie zdobytych wiadomości (wierszy, piosenek, treści programowych).

14.00 – 14.20

Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.

14.20 – 14.40

Podwieczorek - wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłku, używania zwrotów grzecznościowych.

14.40 – 16.00

Praca wyrównawcza. Zabawy i gry związane z zainteresowaniami dzieci. Doraźne kontakt z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci. W okresie wiosenno-letnim i jesiennym pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

 

Zajęcia dodatkowe:

- zajęcia logopedyczne

- religia

- rytmika

- język mniejszości narodowej (niemiecki)