Pierwsza osada znajdowała się poza dzisiejszą wioską. Według podań i opowiadań nastąpiła era lodowców, po ich roztopieniu wieś została zatopiona.

Do dnia dzisiejszego starsi mieszkańcy na ten teren mówią Stara Wieś – został po nim mały las i dwa jeziora. Dzisiaj około kilometra od lasku jest osada złożona z kilku domostw. Rodziny te mieszkają z dala od centrum wsi.

 

 

1

Opracowali: Nikola Gajda, Magda Wocka, Krzysztof Jackowski
Opieka merytoryczna: Jolanta Drwięga
ZS im.ks.K. Brommera w Zimnicach Wielkich 2009/2010