Rok 1945. Na pamiątkę strasznych walk wojsk radzieckich z Niemcami okropnych cierpień tutejszej ludności spalonej wsi i 64 niewinnie zabitych mieszkańców. Kamień znajdujący się obok kościoła ze strony południowej.