Home Zimnice Wielkie

 

Zimnice Wielkie – (niem. Gross Schimnitz, Groß Schimmendorf)

 

     Zimnice Wielkie to nieduża wioska znajdująca się w gminie Prószków, województwie opolskim na południowym zachodzie Polski. Położona jest w odległości około 2 km od lewego brzegu rzeki Odry oraz 15 km od miasta wojewódzkiego – Opola.

 

Stary przedwojenny młyn

Młyn znajduje się na końcu Zimnic Wielkich od strony Czech na Ulicy Młyńskiej. Ulica ta to polna droga otoczona polami i drzewami. Na jej końcu znajduje się młyn wodny, który służył w przeszłości do mielenia zboża na mąkę dla mieszkańców Zimnic i okolic.

 

BOŻEGŁÓWKA

Na drodze do pobliskiego lasu znajduje się dębowy krzyż, który miał upamiętniać bijące tam lecznicze źródło. Było ono znane z cudownej mocy leczenia oczu. Do tego miejsca przybywało wówczas wiele osób z okolic.

 

     Pierwszy stawek znajduje się niedaleko Straży Pożarnej, a drugi przed kościołem od strony Dąbrówki Górnej. Nikt nie pamięta kiedy dokładnie powstały.

 

     Salka znajduje się w budynku sali wiejskiej,  w której młodzież z Zimnic może spędzać wolny czas. Wyposażona jest w TV i stół do ping-ponga.

 

     Boisko do piłki nożnej znajduję się za szkoła. Dawniej znajdowało się tam pole uprawne. Dzięki uprzejmości Pana Ledwika pole zostało ofiarowane szkole i przekształcone w boisko szkolne.

 

Najstarsze udokumentowane informacje na temat Zimnic Wielkich pochodzą z 1295 roku. W swoich zapiskach zawarł je wówczas wrocławski biskup Jan. Kolejna wzmianka pochodzi z 1309 roku.

 

 

KAPLICA ŚW. IZYDORA

Przy polnej drodze prowadzącej do Prószkowa za ogrodem Wotzków i polem Walesków znajduje się kapliczka pod wezwaniem św. Izydora. Powstała ona w drugiej połowie XVIII wieku.

 

     Budynek Straży Pożarnej znajduje się w środku wsi, przy głównej ulicy Opolskiej. Dawniej w budynku mieszkały tam dwie rodziny, kiedy mieszkańcy straży się wyprowadzili, przebudowano i wyromotowano budynek na Straż Pożarną.

 

     Salę wiejską zbudowano około 1956 roku. Przed wojną w tym miejscu stała karczma, która została zniszczona podczas działań wojennych. Mieszkańcy Zimnic Wielkich w czynie społecznym stworzyli na tych ruinach już nie karczmę, ale świetlicę wiejską, która służy nam po dzień dzisiejszy.

 

     Rok 1945. Na pamiątkę strasznych walk wojsk radzieckich z Niemcami okropnych cierpień tutejszej ludności spalonej wsi i 64 niewinnie zabitych mieszkańców. Kamień znajdujący się obok kościoła ze strony południowej.